Push to Stop là gì?

Tăng hiệu suất của bạn với hỗ trợ và tự động hóa

Push to Stop

Ngày nay, cần có một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với hoạt động của máy móc để giải phóng người vận hành các nhiệm vụ thông thường và hỗ trợ họ bằng các hệ thống thông minh. Biến tiềm năng kỹ thuật của máy móc thành năng suất. Khám phá Push to Stop.

Add Any content here

Push to Stop trong Chế bản

Một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất bản in hoàn toàn tự động là việc cung cấp các bản in không bị hư hỏng, theo thứ tự được sắp xếp và vào đúng thời điểm. Tất cả các can thiệp thủ công – cái gọi là điểm tiếp xúc – đại diện cho một nguồn lỗi đáng kể và có nguy cơ thiệt hại. Ngoài ra, việc tránh các điểm tiếp xúc này dẫn đến khả năng giảm chi phí trong quá trình tiền in mà không thể bỏ qua.

Push to Stop trong in ấn

In điều hướng với Push to Stop hiện có thể thực hiện được trên tất cả các máy in Speedmaster. Intellistart 3 được cấp bằng sáng chế xác định tất cả các bước làm việc cần thiết cho các thay đổi bài in mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người vận hành và tạo ra sự minh bạch tối đa cho cả quy trình đang chạy và đang chờ xử lý. Intelliguide mô phỏng chuỗi thời gian được tối ưu hóa trực tiếp và, nếu cần, cũng bao gồm các bước công việc được thực hiện thủ công.

Sự thông minh của máy giảm thiểu ảnh hưởng của người vận hành đến hiệu suất. Năng suất tăng lên, các quy trình được tăng tốc, có thể lập kế hoạch và có thể tái sản xuất. Người vận hành được điều hướng qua các quy trình nhờ một máy trạm hiện đại và hấp dẫn và do đó có thể đối phó với số lượng nhu cầu ngày càng tăng. Push to Stop ở một cấp độ mới – để tối ưu hóa Hiệu quả Thiết bị Tổng thể trên tất cả các mẫu Speedmaster.

Push to Stop trong Thành phẩm

Với chức năng Push to Stop mới, các máy đóng sách Stahlfolder Peak Performance của chúng tôi (Stahlfolder TH/KH 82-P và TX 96) đã có thể dễ dàng vận hành ở các nhà in. Nhờ chức năng này, giờ đây bạn có thể tạo ra nhiều kiểu gấp hoặc công việc trong cùng một định dạng và cùng một loại nếp gấp trên một pallet chung – hoàn toàn không có điểm tiếp xúc. Tách phân loịa bằng cờ giấy trong đống hoặc bằng các pallet khác nhau bây giờ đã là quá khứ: chỉ cần xếp các chữ ký chồng lên nhau trên một pallet trong nhà in của bạn.

Hệ thống điều khiển thông minh của máy gấp tự động phát hiện các kiểu gấp khác – camera trong máy ghi lại mọi mã vạch được in trên tờ in. Máy gấp sau đó bắt đầu tất cả các biện pháp cần thiết để thay đổi công việc và thực hiện chúng một cách tự động. Người vận hành có thể tập trung hoàn toàn vào chất lượng gấp và chỉ can thiệp để ngừng sản xuất.

All in one