Diana Eye.

Hệ thống kiểm soát ngoại tuyến.

Diana Eye 42/55 là giải pháp chính thức cung cấp 100% quyền kiểm soát thực sự toàn bộ hình ảnh của mỗi thùng carton gấp.

Liên hệ chúng tôi.

Diana Inspector.

Hệ thống kiểm soát nội tuyến.

Diana Inspector là một hệ thống kiểm tra nội tuyến có sẵn như một tùy chọn có thể tích hợp cho máy dán thùng Diana Easy 85/115, Diana Smart 55/80/ 115, và Diana X 80/115.

Liên hệ chúng tôi.