Ép nhũ lạnh hoàn thiện cho mọi ứng dụng

FoilStar, mô-đun ép nhũ lạnh của HEIDELBERG, hỗ trợ một loạt các hiệu ứng hoàn thiện đặc biệt cho nhãn, bao bì và bài in thương mại chất lượng cao – cho phép bạn truy cập vào các hiệu ứng kim loại rực rỡ sẽ tăng thêm giá trị đáng kể cho các sản phẩm in của khách hàng. Sử dụng FoilStar trên SpeedmasterXL75, SpeedmasterCX104 và SpeedmasterXL106 cho phép một loạt các chất nền được hoàn thiện với chất lượng tuyệt vời.

FoilStar cũng có thể nâng cấp thêm cho máy in Speedmaster XL105, Speedmaster CX102, Speedmaster CD102 và Speedmaster CD74.

FoilStar Cure: cho các ứng dụng nhãn in-mold

FoilStar Cure cho phép tạo ra các hiệu ứng hoàn thiện ánh kim với nhũ lạnh trên vật liệu nhãn in-mold (IML), chủ yếu với đèn LED UV. Đường đi của cuộn nhũ đã được sửa đổi với góc quấn dài lô ép dùng để chuyển thành phần metallic, keo UV lên bề mặt chất nền và sấy bằng hệ thống sấy Interdeck UV LED. Điều này tạo ra độ bám dính tốt hơn, độ ổn định cao hơn và độ bóng cao hơn cho mực metallic.

FoilStar với chức năng lập chỉ mục: cả kinh tế và sinh thái

FoilStar với chức năng lập chỉ mục cho phép tiết kiệm từ 30% đến 80% cho các mẫu in có độ bao phủ diện tích thấp. Sau khi hoàn thành, cuộn nhũ được dừng lại  trong khi cuộn xả và thu tiếp tục xoay. 

Mô-đun cơ bản của FoilStar: Đủ để dùng

Có thể sử dụng tối đa sáu cuộn nhũ khổ hẹp với mô-đun . Điều này có nghĩa là sản xuất có thể tiết kiệm ngay cả khi không lập chỉ mục.

Các máy in phù hợp