Prinect Press Center 3

Prinect Press Center 3 với Hệ điều hành Speedmaster trên màn hình cảm ứng đa điểm 24 inch vận hành đơn giản thông qua hệ thống điều hướng độc đáo, Intellistart 3 và nhiều hệ thống hỗ trợ, do đó đảm bảo kết quả có thể dự đoán được và tăng hiệu suất.

Tìm hiểu thêm

Prinect Press Center XL 3

Prinect Press Center XL 3 với Hệ điều hành Speedmaster trên màn hình cảm ứng đa điểm 24 inch vận hành đơn giản thông qua hệ thống điều hướng độc đáo, Intellistart 3, intellirun và nhiều hệ thống hỗ trợ, do đó đảm bảo kết quả có thể dự đoán được và tăng hiệu suất.

Tìm hiểu thêm

Press Center Mobile

Mang theo Prinect Press Center trong túi của bạn. Press Center Mobile cung cấp cho điện thoại của bạn quyền truy cập từ xa vào tất cả dữ liệu máy in và công việc trong thời gian thực. Tất cả thông tin liên quan đều có sẵn cho bạn trong thời gian thực, bất kể bạn đang ở đâu trong nhà in của mình

Tìm hiểu thêm

Các hệ thống đo màu

Hệ thống đo màu của chúng tôi cung cấp mức độ tự động hóa cao nhất kết hợp với máy in hiệu suất cao của chúng tôi. Thao tác cài đặt nhanh chóng, vì vậy bạn có thể in nhanh hơn và tiết kiệm thời gian cho các công việc khác.

Tìm hiểu thêm